maandag 16 januari 2023

Goal-setting prompts helpen studenten het leren te spreiden

De effecten van spaced practice zijn goed gedocumenteerd. Toch lukt het studenten niet altijd om deze strategie te volgen: zij stellen het studeerwerk uit tot vlak voor de toets. In een recent experiment dat onlangs verscheen in Economics of Education Review beschrijven Amann en Rzepka een experiment waarbij studenten in de experimentele groep regelmatig een prompt (zie afbeelding) ontvingen om zichzelf een doel te stellen een aantal oefeningen te maken ter voorbereiding op een quiz die meetelt voor hun eindcijfer. De resultaten laten zien dat het regelmatig aanbieden van prompts ervoor zorgt dat studenten meer oefeningen gaan maken en meer tijd doorbrengen in de elektronische leeromgeving van de cursus. Dit heeft als resultaat dat studenten in de experimentele groep ook hogere tentamencijfers halen. 


Het abstract

Previous literature has shown that task-based goal-setting and distributed learning is beneficial to university-level course performance. We investigate the effects of making these insights salient to students by sending out goal-setting prompts in a blended learning environment with bi-weekly quizzes. The randomized field experiment in a large mandatory economics course shows promising results: the treated students outperform the control group. They are 18.8% (0.20 SD) more likely to pass the exam and earn 6.7% (0.19 SD) more points on the exam. While we cannot causally disentangle the effects of goal-setting from the prompt sent, we observe that treated students use the online learning platform earlier in the semester and attempt more online exercises compared to the control group. The heterogeneity analysis suggests that higher treatment effects are associated with low performance at the beginning of the course.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten